درباره ما

 

چهار دهه نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری‌اسلامی، ما (گروهی از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگار) را برآن داشت تا پایگاه اطلاع رسانی ریسمان (رویش سبز مام ایران) را راه اندازی کرده و در آن با انتشار اخبار، ویدیوها، گزارش‌های خبری و اختصاصی، گفتگوها و بیانیه‌ها صدای آنانی شویم که نه تنها هر روزه حقوق انسانیشان نقض می شود که صدایی برای هویدا کردن این ظلم آشکار در اختیار ندارند.

در این راه سخت و دشوار چراغ راهمان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن نه تنها تمام ابنای بشر آزاد زاده شده‌اند  و در حرمت و حقوق با هم برابرند که هیچ چیز اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، محل تولد یا جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند آنها را نسبت به یکدیگر متمایز نمی‌کند.

از آنجایی که همه‌ی انسانها مستحق برخورداری از امنیت اجتماعی هستند، هیچ فردی به هیچ بهانه‌ایی نباید مورد شکنجه، بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیر انسانی قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی شود.

به همین سبب ما با تمام توان تلاش می کنیم تا فارغ از هر نگرشی، از آنانی که این ابتدایی ‌ترین حقوقشان نقض شده حمایت کنیم.

شما نیز در این مسیر ناهموار می‌توانید با ارسال اخبار، گزارشها و ویدیوهایتان گزارشگر ریسمان باشید و ما را برای صدای بی‌صدایان شدن همراهی کنید.