خبر اختصاصی

کارگران

اجرای حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی

اجرای حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی

۱۰ تیر, ۱۴۰۰

ریسمان - چهارشنبه ٩ تیرماه ۱۴۰۰؛ حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی فعال کارگری، به اجرا درآمد.  جوانمیر مرادی پیشتر توسط

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

آرشیو کارگران