خبر اختصاصی

کارگران

احضار یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به دادگاه

احضار یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به دادگاه

۲۸ فروردین, ۱۴۰۰

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان - شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰؛ عطا باباخانی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

آرشیو کارگران