کارگران

جوانمیر مرادی
خبر روز

اجرای حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی

ریسمان – چهارشنبه ٩ تیرماه ۱۴۰۰؛ حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی فعال کارگری، به اجرا درآمد.  جوانمیر مرادی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه

غریب حویزاوی
خبر روز

بازداشت یک فعال کارگری در اهواز

ریسمان – سه شنبه اول تیرماه ۱۴۰۰؛ غریب حویزاوی، فعال کارگری اخراج شده ی شرکت فولاد اهواز، امروز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید