- ۲ مهر, ۱۴۰۱

کارگران

جوانمیر مرادی
خبرها

اجرای حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی

ریسمان – چهارشنبه ٩ تیرماه ۱۴۰۰؛ حکم جزای نقدی جوانمیر مرادی فعال کارگری، به اجرا درآمد.  جوانمیر مرادی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه

غریب حویزاوی

بازداشت یک فعال کارگری در اهواز

ریسمان – سه شنبه اول تیرماه ۱۴۰۰؛ غریب حویزاوی، فعال کارگری اخراج شده ی شرکت فولاد اهواز، امروز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید