کارگران

اسماعیل گرامی
خبر روز

برگزاری جلسه بازپرسی اسماعیل گرامی

ریسمان ـ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰؛ جلسه بازپرسی اسماعیل گرامی، فعال کارگری در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین در خصوص اتهاماتی از جمله «اخلال در

عثمان اسماعیلی
خبر روز

احضار و بازجویی عثمان اسماعیلی

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰؛ عثمان اسماعیلی، فعال کارگری کرد با حکم دادستانی سقز به پلیس امنیت این شهرستان احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. احضار

شیث امانی
خبر روز

بازداشت شیث امانی در روز جهانی کارگر

ریسمان – شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ شیث امانی عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نساجی کردستان دستگیر شد. امروز

با دوستان خود به اشتراک بگذارید