- ۲ مهر, ۱۴۰۱

انسان در ایران

ختنه زنان

ختنه زنان! سنت یا جنایت؟

سنتی که بوی جنایت دارد تا انسانیت!  هست اما گویا نیست! هر ساله روزی برای نکوهش آن وجود دارد و دست آخر کسی هم کاری

کودکان در زندان
برترین‌ها

کودکان میله ها! روزگار خردسالان زندان

فرزندان زندان، کودکانی که پشت میله‌ها در آغوش مادرانشان شیر می‌خورند، در سلول با عروسک های دست ساز زندانیان کودکی می‌کنند و بزرگ می‌شوند! بنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید