خبر روز

خلیج فارس
برترین‌ها

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید