خبر اختصاصی

فاطمه سپهری آزاد شد

ریسمان – شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰؛ فاطمه سپهری، زندانی سیاسی پیشین و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ که روز یکشنبه

دانشجویان

تبرئه پردیس ربیعی، دانشجوی ژنتیک دانشگاه خوارزمی از اتهام نشر اکاذیب

تبرئه پردیس ربیعی، دانشجوی ژنتیک دانشگاه خوارزمی از اتهام نشر اکاذیب

۳۰ فروردین, ۱۴۰۱

ریسمان - دوشنبه ٢٩ فروردين ماه ١٤٠١؛ قرار منع تعقیب پردیس ربیعی، دانشجوی ژنتیک دانشگاه خوارزمی تهران توسط شعبە یازدهم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

آرشیو دانشجویان