گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

احضار ملیحه جعفری، دانشجوی دانشگاه تهران به دادسرای اوین

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – ملیحه جعفری، دانشجوی دانشگاه تهران که در اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و به شش ماه حبس و مجازات‌های دیگر از جمله رو‌نویسی کتاب‌های مذهبی محکوم شده بود برای تحمل دوران محکومیت خود به دادسرای اوین احضار شد.

وی روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور” به شش ماه حبس و مجازات‌های دیگر از جمله ارائه‌ خدمات عمومی رایگان به مدت دو ماه تحت نظر شورای فرهنگی-اجتماعی زنان محکوم‌ شده بود

ملیحه جعفری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار