گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

آخرین کلام با بازجو؛ مازیار ابراهیمی

مازیار ابراهیمی از متهم های پرونده ترور دانشمندان هسته ای که پس از روزها شکنجه تن به اعتراف اجباری مقابل لنز دوربین بازجویان مستندساز وزارت اطلاعات داد.

روزهایی سخت که برای متهمان این پرونده هیچ روزنه ای امیدی وجود نداشت.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار