گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

آخرین کلام با بازجو؛ مازیار ابراهیمی

مازیار ابراهیمی از متهم های پرونده ترور دانشمندان هسته ای که پس از روزها شکنجه تن به اعتراف اجباری مقابل لنز دوربین بازجویان مستندساز وزارت اطلاعات داد.

روزهایی سخت که برای متهمان این پرونده هیچ روزنه ای امیدی وجود نداشت.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار