گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

آخرین کلام با بازجو؛ زرتشت احمدی راغب

زرتشت احمدی راغب؛ فعال کارگری و حقوق کودک در دادگاه انقلاب به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ابتدا به ۲۰ سال و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس محکوم شد؛ اتهاماتی که او همواره تمام آنها را رد کرده است.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار