گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

آخرین کلام با بازجو؛ زرتشت احمدی راغب

زرتشت احمدی راغب؛ فعال کارگری و حقوق کودک در دادگاه انقلاب به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ابتدا به ۲۰ سال و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس محکوم شد؛ اتهاماتی که او همواره تمام آنها را رد کرده است.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند