گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

بیست و یکمین روز؛ ادامه اعتصاب در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ بیست و یکمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه و راهپیمایی در شهر شوش با شعار«کرونا بهانه است، فرماندار توی خانه است» ادامه یافت.

دور جدید این اعتصابات که برای دست یافتن به خواسته هایی چون رسیدگی به وضعیت شغلی٬ پرداخت معوقات٬ بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی و تمدید مهلت دفترچه های درمانی و از همه مهمتر اعتراض به آزادی مشروط سهامدار اصلی این مجتمع، امید اسدبیگی شکل گرفته حالا با ورود کارگران تمام بخش های این شرکت وارد فاز جدیدی شده است.

کارگران هفت تپه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند