گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

برگزاری جلسه محاکمه‌ی پیام درفشان، وکیل دادگستری

دوشنبه ۱۶ تیرماه جلسه تفهیم اتهام و محاکمه پیام درفشان، وکیل دادگستری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به صورت غیابی با حضور وکیل مدافع وی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار شد.

پیام درفشان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار