گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

امیرحسین مرادی از بازداشتگاه اداره آگاهی به زندان بازگشت

ریسمان – یکشنبه ۶ تیرماه ١۴٠٠؛ امیرحسین مرادی، معترض بازداشت شده اعتراضات آبان ماه ٩٨، از بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.

بابک پاک نیا وکیل امیرحسین مرادی پیشتر نیز با اشاره به اینکه پرونده امیرحسین مرادی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، توضیحاتی در این مورد ارائه نداده بود.

پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض بازداشت شده اعتراضات آبان ماه ٩٨، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران تعیین شد.

شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران در روز سه شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰،  پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه معترض بازداشت شده اعتراضات آبان ماه ٩٨ را بررسی مجدد خواهد کرد.

 

امیر حسین مرادی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.