گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

خبر اختصاصی؛ بی خبری از وضعیت مریم سامقانی پس از احضار به دادسرای اوین

چهارشنبه ۱۸ تیرماه مریم سامقانی فعال مدنی و سیاسی که پیشتر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده بود در پی تماس نهادهای امنیتی به دادسرای اوین فراخوانده شد.

اما به گفته نزدیکان وی تا آخرین ساعات روز نه تنها بازنگشت که پیگیری های خانواده‌اش نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده آن هم در شرایطی که مریم سامقانی مادر دختری شش ساله است.

مریم سامقانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار