گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

تهدید کارگران هفت تپه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون روز سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ در نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین ماه گفت: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند.

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در ادامه همین جلسه با اشاره به مخالفت دستگاه قضائی با هرگونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران، افزود: کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هرگونه سوء استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.

اعتصاب کارگران هفت تپه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند