گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

مدیر مسئولان تابناک و رویداد ۲۴ در دادگاه مجرم شناخته شدند

ریسمان – یکشنبه ۷ شهریورماه ١۴٠٠؛ مدیر مسئولان خبرگزاری تابناک و پایگاه خبری رویداد ۲۴، در دو پرونده جداگانه از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، مجرم شناخته شدند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در این خصوص گفت: “دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۳ پرونده رسیدگی شد. پرونده اول مربوط به مدیر مسئول تابناک به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد ۲۴ به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و نیز به اتفاق آرا ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

 

دادگاه مطبوعات

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.