گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

ادامه‌ی بی خبری از وضعیت مریم سامقانی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – از وضعیت مریم سامقانی فعال مدنی همچنان هیچ خبری در دست نیست. او که چهارشنبه  ۱۸ تیرماه  در پی تماسی تلفنی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین احضار و بلافاصله به مکانی نامعلوم منتقل شد، آذرماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شده بود. حکمی که عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شده است.

مریم سامقانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار