گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

مدیر مسئول سایت رویداد ۲۴ در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

ریسمان – دوشنبه ۲۷ دی ماه ١۴٠٠، مدیر مسئول سایت رویداد ۲۴ به اتهامات «نشر اکاذیب و پخش مطالب غیر واقع و افترا» توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، خبر داد.

احمد مومنی راد گفت: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت رویداد ۲۴ به اتهامات نشر اکاذیب و پخش مطالب غیر واقع و افترا بود که هیات منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب و افترا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول سایت اعتدال به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهامات فوق الذکر مجرم ندانست.

 

دادگاه مطبوعات

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.