گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

نبود امنیت علت مرگ و مصدومیت ۴ کارگر

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – نبود ایمنی در محیط کار روز شنبه ۲۱ تیرماه چهار کارگر را در شهرهای کرمانشاه ،شهر ری و ملایر دچار حادثه کرد که ازمیان آنها یک تن جانش را از دست داد

شایان ذکر است ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که این یعنی روزانه تعدادی از کارگران قربانی شرایط ناایمن میشوند.

کارگران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار