گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

نبود امنیت علت مرگ و مصدومیت ۴ کارگر

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – نبود ایمنی در محیط کار روز شنبه ۲۱ تیرماه چهار کارگر را در شهرهای کرمانشاه ،شهر ری و ملایر دچار حادثه کرد که ازمیان آنها یک تن جانش را از دست داد

شایان ذکر است ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که این یعنی روزانه تعدادی از کارگران قربانی شرایط ناایمن میشوند.

کارگران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند