گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

۲۳ سال کار در بهشت محمد زاهدان بدون حقوق و بیمه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ محمد امین خدابخشیان قبرکنی که ۲۳ سال است در بهشت محمد زاهدان به شغل شرافتمندانه‌ی قبر کنی و شستشو و تدفین اموات اشتغال دارد طی نامه‌ای که رونوشت آن را برای خبرگزاری ایلنا فرستاده از شهردار زاهدان خواست تا به وی حقوق بازنشستگی اختصاص دهند.

وی در نامه اش می نویسد که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی و همچنین کهولت سن و ابتلا به بیماریهای قلبی و نیز مشکل در بینایی و سکته ی مغزی بنیه ی خود را از دست داده اما کماکان با تنی رنجور و بیمار و امید به خداوند به شغل قبرکنی مشغول است.

بهشت زهرا زاهدان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند