گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

زرتشت احمدی راغب همچنان در اعتصاب غذا بسر می‌برد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در زندان تهران با گذشت نزدیک به یک ماه از اعتصاب غذا با ضعف و بی‌حالی شدید مواجه است.

او که در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شده در اعتراض به پرونده‌سازی‌‌های مکرر نهادهای امنیتی دست به اعتصاب غذا زده است.

زرتشت احمدی راغب

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند