گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

خبراختصاصی: اجتناب از دادن دارو به رضوانه احمد خانبیگی

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ از ابتدای هفته جاری برای چندمین بار مکرر مسئولان زندان اوین از دادن داروهای بیماری صرع و تشنج رضوانه احمد خانبیگی خودداری کردند.

بهفر لاله زاری همسر رضوانه احمد خانبیگی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ریسمان گفت: شنبه ۲۱ تیرماه در تماس تلفنی با همسرش متوجه شد او به دلیل تشنج‌های متعدد و آسیب دیدن دهان و زبان قادر به تکلم نیست .

مسئولان زندان در جواب  پیگیری بهفر لاله زاری تنها به گفتن این جمله که «ناهماهنگی میان کادر زندان باعث این اتفاق شده بسنده کرده‌اند»

این در حالیست که استفاده از این داروها برای رضوانه احمد خانبیگی جنبه‌ی حیاتی دارد و نبود آنها می تواند زندگی و سلامت وی را با مشکلات جدی مواجه کند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ از ابتدای هفته جاری برای چندمین بار مکرر مسئولان زندان اوین از دادن داروهای بیماری صرع و تشنج رضوانه احمد خانبیگی خودداری کردند.

بهفر لاله زاری همسر رضوانه احمد خانبیگی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ریسمان گفت: شنبه ۲۱ تیرماه در تماس تلفنی با همسرش متوجه شد او به دلیل تشنج‌های متعدد و آسیب دیدن دهان و زبان قادر به تکلم نیست .

مسئولان زندان در جواب  پیگیری بهفر لاله زاری تنها به گفتن این جمله که «ناهماهنگی میان کادر زندان باعث این اتفاق شده بسنده کرده‌اند»

این در حالیست که استفاده از این داروها برای رضوانه احمد خانبیگی جنبه‌ی حیاتی دارد و نبود آنها می تواند زندگی و سلامت وی را با مشکلات جدی مواجه کند.

آخرین اخبار

به اشتراک بگذارید

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار