گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

ادامه‌ی اعتراض کارگران آب معدنی داماش

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به عدم پرداخت چهار ماه مطالبات مزدی و عیدی پایان سال پیش دست به تجمع زدند .

حدود ۲۷ نفر از کارگران آب معدنی داماش که متعلق به هلدینگ گروه ملی است با وجود گذشت بیش از۳ ماه از شروع سال جاری هنوز هم حقوق و مزایای ۴ ماه خود را دریافت نکرده اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار