گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

۱۰سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای حضور در اعتراضات صنفی معلمان

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – محمدرضا رمضان زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی به دلیل حضور در اعتراضات صنفی معلمان ۹۷ به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

وی که در آبان ماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب بجنورد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و همچنین محرومیت از عضویت در فعالیتهای صنفی و حزبی و گروهی محکوم شده بود، از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش پرورش به اخراج و بازنشستگی پیش از موعد نیز محکوم شد.

محمدرضا رمضان زاده

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار