گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

بازداشت میلاد جنت، عضو کانون نویسندگان

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – میلاد جنت مترجم، شاعر و عضو کانون نویسندگان روز سه ‌شنبه ۲۴ تیرماه توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل شخصی او از جمله لب تاب و تعدادی از  کتابهایش را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

او در تماسی تلفنی با بستگانش گفته: حالش خوب است و تا یکی دو روز دیگر آزاد می‌شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند