گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته

بازداشت برخی فعالین مدنی در تبریز، ارومیه و تهران

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – رسول رضوی، حکیمه احمدی، رحیم ساسانیان، سعدالله ساسانیان، یاسمین ظفری، سالار طاهر افشار و حمید جباری ۲۶ تیرماه، در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و سفارت ارمنستان در تهران بازداشت شدند. این تجمع اعتراضی به دلیل تهاجم ارتش ارمنستان به جمهوری آذربایجان شکل گرفت و بازداشت شدگان به مکانی نامعلوم منتقل شدند .

لازم به ذکر است رسول رضوی ظهر۲۷ تیرماه آزاد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

گرانی مواد غذایی

تیغ جراجی اقتصادی بر جان مردم

پس از آبان خونین سال ۹۸ یک بار دیگر در این روزها مردمِ جان به لب رسیده از اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته