گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

جلسه‌ی بی‌سابقه دستگاه امنیتی و نهادهای دانشجویی با «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» دو دانشجوی بازداشتی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – براساس گزارش منتشر شده از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف، به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور، جلسه مشترکی میان مسئولین دادستانیِ عمومی و انقلاب تهران و نهادهای دانشجویی از جمله؛ نمایندگان انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، شورای صنفی، بسیج دانشجویی و اساتید دانشگاه با حضور «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف در کاخ دادگستری برگزار شده است.

در بخشی از گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور آمده است: «در پرونده‌ای که حتی حق ورود وکلای این ۲دانشجو به صورت غیر قانونی از آنها سلب شده است تشکیل جلسه‌ای مشترک میان نهادهای دانشجویی و دستگاه امنیتی با این ۲دانشجوی دانشگاه شریف که شائبه تلاش برای کسب و انتشار اعترافات اجباری را ایجاد میکند.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار