گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

واکنش سهیل عربی به کارزار «اعدام_نکنید»

سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان، به تازگی با ارسال نامه‌ای از درون زندان تهران بزرگ نسبت به کارزار «اعدام_نکنید» واکنش نشان داده  و این مجازات بی‌رحمانه را فاجعه خوانده است.

در بخشی از این نامه چنین آمده است:

«ما مردم ایران در برابر ستمگری وبیدادگری می‌‌ایستیم و این جوان‌ها را سالم به خانه و جامعه باز می‌گردانیم.

ما نه فقط با اعدام مخالفیم که با محبوس کردن آنها در این تخریبگاه نیز مخالفیم. نگهداری جوانان معترض و عدالتخواه که اکثر آنها دانشجو یا کارگر هستند کنار سارق و فروشندگان مواد مخدر آسیب به تمام جامعه است این زنجیره انسانی محکم‌تر  و بلندتر می‌شود و قفل قفس ها را می‌شکند»

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار