گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

واکنش سهیل عربی به کارزار «اعدام_نکنید»

سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان، به تازگی با ارسال نامه‌ای از درون زندان تهران بزرگ نسبت به کارزار «اعدام_نکنید» واکنش نشان داده  و این مجازات بی‌رحمانه را فاجعه خوانده است.

در بخشی از این نامه چنین آمده است:

«ما مردم ایران در برابر ستمگری وبیدادگری می‌‌ایستیم و این جوان‌ها را سالم به خانه و جامعه باز می‌گردانیم.

ما نه فقط با اعدام مخالفیم که با محبوس کردن آنها در این تخریبگاه نیز مخالفیم. نگهداری جوانان معترض و عدالتخواه که اکثر آنها دانشجو یا کارگر هستند کنار سارق و فروشندگان مواد مخدر آسیب به تمام جامعه است این زنجیره انسانی محکم‌تر  و بلندتر می‌شود و قفل قفس ها را می‌شکند»

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار