گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

کمال حسن رمضان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – کمال‌حسن رمضان روز ۲۸ تیرماه به دلیل نامعلومی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.

این زندانی محکوم به اعدام بیشتر در تیرماه سال ۱۳۹۳ در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و چهار ماه در بازداشتگاه سپاه و وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بود .

گفتنی است کمال‌حسن رمضان چون حاضر به اعتراف  تلویزیونی نشده بارها شکنجه شده است .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار