گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

۶ ماه حبس برای احمد حاتم پور

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ احمد حاتم‌پور، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ بهبهان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی فردوس افشون به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

گفتنی است احمد حاتم‌پور که از چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شد  پس از حدود ۳ هفته بازداشت و بازجویی تا پایان مراحل دادرسی آزاد گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند