گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

تبرئه مریم پایاب در دادگاه انقلاب

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ مریم پایاب، فعال مدنی بهبهانی از تمام اتهامات وارده تبرئه شد. او با وجود آنکه در جریان اعتراضات آبان بر اثر شلیک گلوله به ناحیه کمر زخمی شده بود، پنج شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸،توسط سازمان حفاظت اطلاعات ناجا بازداشت و تا تاریخ ۲۳ دی ماه در زندان سپیدار اهواز بسر میبرد.

گفتنی است مریم پایاب با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیاردی تا پایان مراحل دادرسی در بیرون از زندان بسر میبرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار