گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

آزادی مریم سامقانی، فعال مدنی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ صبح ۲۸ تیرماه، مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان با وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. او که مادر یک دختر شش ساله است در آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد..

مریم سامقانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار