گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

اعزام به مرخصی عباس واحدیان با تودیع قرار وثیقه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – یکشنبه ۲۹ تیرماه، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه‌ گروه ۱۴ برای مدت ۲ هفته با تودیع قرار ۵۰۰ میلیون تومانی از بند ۴ زندان وکیل آباد مشهد برای درمان بیماری ریوی به مرخصی آمد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار