گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

اعزام به مرخصی عباس واحدیان با تودیع قرار وثیقه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – یکشنبه ۲۹ تیرماه، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه‌ گروه ۱۴ برای مدت ۲ هفته با تودیع قرار ۵۰۰ میلیون تومانی از بند ۴ زندان وکیل آباد مشهد برای درمان بیماری ریوی به مرخصی آمد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند