گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

بازداشت یک شهروند تهرانی به دلیل چاپ کتابهای ممنوعه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ چاپخانه‌ای در تهران به دلیل انتشار آنچه کتابهای ممنوعه یا فاقد مجوز خوانده می شود پلمپ شد.

در تفتیش این چاپخانه‌ای حدود ۱۵۰۰ جلد کتاب ضبط و بنا به دستور مرجع قضایی صاحب آن با صدور قرار یک میلیاردی روانه زندان شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار