گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

دوره تازه‌ی اعتصاب کارگران شرکت هپکو اراک

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ روز دوشنبه ۳۰ تیرماه نیروهای حراست شرکت هپکو با برخورد قهری از ادامه‌ی تجمع اعتراضی کارگران این کارخانه جلوگیری کردند.

کارگران این کارخانه علت برپایی دور تازه این اعتراضات در مقابل دفتر مدیریت این شرکت را که از روز گذشته آغاز شده، پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق معوقه خود عنوان کرده‌اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار