گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

انتقال کتایون افراره، متهم سیاسی به زندان اوین

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ کتایون افراره، فعال سیاسی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، از بازداشتگاه ۲-الف اطلاعات سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

کتایون افرازه حدود سه هفته پیش در حال شعار نویسی در یکی از خیابانهای تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار