گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

انتقال کتایون افراره، متهم سیاسی به زندان اوین

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ کتایون افراره، فعال سیاسی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، از بازداشتگاه ۲-الف اطلاعات سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

کتایون افرازه حدود سه هفته پیش در حال شعار نویسی در یکی از خیابانهای تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار