گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

تهدید حسین عثمانی، زندانی سیاسی به اعدام

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – دوشنبه ۳۰ تیر ۹۹، ماموران اداره اطلاعات ارومیه ،حسین عثمانی شهروند کرد و هم پرونده دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله که هفته گذشته اعدام شدند را تهدید کرده اند که روز چهارشنبه اعدام خواهد شد.

حسین عثمانی ۵۴ ساله در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۲ از طرف نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت شد. وی به اتهام بمب گذاری  سال ۸۹ مهاباد و عضویت گروهای مخالف جمهوری اسلامی «حزب کومله» ابتدا به اعدام و پس از تجدید نظر در دیوان عالی کشور به ۳۰ سال حبس محکوم شده است.

حسن عثمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار