گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

بازداشت دو شهروند سوسنگردی

دوشنبه ۳۰ تیرماه، سعید مزرعه و فارس مزرعه دو شهروند سوسنگردی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

ماموران امنیتی منزل آنها را تفتیش کردند و بعضی از وسایل شخصی همچون تلفن همراه آنها را نیز ضبط کردند.

 

سعید و فارس مزرعه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند