گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

بازداشت دو شهروند سوسنگردی

دوشنبه ۳۰ تیرماه، سعید مزرعه و فارس مزرعه دو شهروند سوسنگردی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

ماموران امنیتی منزل آنها را تفتیش کردند و بعضی از وسایل شخصی همچون تلفن همراه آنها را نیز ضبط کردند.

 

سعید و فارس مزرعه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار