گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

مصدومیت ۲ جنگلبان گلستانی در پی تعقیب عاملین آتش زدن عمدی جنگل

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان ۱ مرداد ماه از مصدومیت دو جنگلبان طی تعقیب و گریز متخلفین در حین آتش زدن جنگل قرق در این استان خبر داد و گفت ضاربین بازداشت و جنگلبانان برای طی مراحل درمان به بیمارستان منتقل شدند.

 

جنگلبان گلستانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار