گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

خبر اختصاصی: انتقال خالد پیرزاده به زندان تهران بزرگ

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – اول مرداد ۱۳۹۹ ، خالد پیرزاده زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین علیرغم پافشاریش به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی پیشتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهامات «اجتماع و تبانی بر علیه کشور، توهین به رهبری، تمرد از دستور مامورین و خروج و ورود غیر قانونی» به ۷ سال زندان محکوم شده است.

 

خالد پیرزاده

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار