گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

آزادی نرگس درم گزین از زندان سپیدار اهواز

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ جمعه ۳ مردادماه ۹۹، نرگس درم گزین، یکی از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی بهبهان با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی، موقتا تا پایان مراحل دادرسی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.

نرگس درم گزین در روز جمعه ۲۷ تیرماه، در میدان بانک ملی بهبهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.

نرگس درم گزین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند