گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

انتقال مظفر پیرنیا به زندان ارومیه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۹۹، مظفر پیرنیا ساکن ارومیه، بعد از پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه بند۱-۲ منتقل شد .

مظفر پیرنیا در تاریخ ۲۵ خرداد، به اتهام «همکاری با احزاب مخالف نظام»، توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت و پس از ۳۵ روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ارومیه منتقل شد.

مظفر پیرنیا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار