گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

خبر اختصاصی؛ صدای محمد نوریزاد از زندان: «چرا سر به آینه می کوبم؟»

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – محمد نوریزاد با ارسال فایل صوتی از زندان اوین در ۴ مرداد ۹۹ ضمن توضیح در باره کوبیدن سر خود به آینه در زندان گفت: “زندانی سیاسی، فریاد در گلومانده ی مردمی است که نای فریاد کشیدن ندارند یا به هر دلیلی صلاح نمی دانند که به ناهنجاریها و پلشتی ها اعتراض کنند.” وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایداری و استمرار مبارزه گفت: “زندان برای زندانی سیاسی پایان مبارزه نیست بلکه شروعی تازه است و ما تا نفس داریم کام دزدان و آدمکشان اسلامی را بر می آشوبیم.”

نوریزاد همچنین از فاطمه سپهری، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه ی موسوم به بیانیه ۱۴ و صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، برای تلاش خود به منظور گرفتن رضایت خانواده ی یک مقتول و رهایی هم بندی سابق خود از اعدام تشکر کرد.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار