گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

زندانهای ایران؛ زندان سپیدار اهواز

«جهنمی مجسم به نام زندان سپیدار»

آن سوی دیوارهای سر به فلک کشیده زندان سپیدار به روایت آنانی که روزها و شب هایشان را در حصار این چهار دیواری های وحشت آور می گذرانند.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار