گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

زندانهای ایران؛ زندان سپیدار اهواز

«جهنمی مجسم به نام زندان سپیدار»

آن سوی دیوارهای سر به فلک کشیده زندان سپیدار به روایت آنانی که روزها و شب هایشان را در حصار این چهار دیواری های وحشت آور می گذرانند.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار