گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

برگزاری آخرین جلسه دفاع حیدر قربانی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – روز ۵ مرداد ۹۹، آخرین جلسه بازپرسی حیدر قربانی، کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران، جهت اخذ آخرین دفاعیات، در دادسرای شهر قدس برگزار شد.

حیدر قربانی در ۱۸ خرداد ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهر قدس بازداشت و در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹، توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای شهر قدس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی» محاکمه شد.

حیدر قربانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار