گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

انتقال رضا رمضانی به زندان دیزل آباد کرمانشاه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – روز ۷ مرداد ۹۹، رضا رمضانی اهل اسلام آباد غرب که در روز چهارشنبه ۱۱ تیر توسط نیروهای اطلاعات سپاه کرمانشاه بازداشت شده بود به زندان دیزل آباد منتقل شد .

رضا رمضانی پرورش دهنده اسب است که به دلیل لایوی در صفحه اینستاگرامیش بازداشت شده و قاضی با آزادی موقت او با تودیع وثیقه مخالفت کرده است.

رضا رمضانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند