گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

انتقال رضا رمضانی به زندان دیزل آباد کرمانشاه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – روز ۷ مرداد ۹۹، رضا رمضانی اهل اسلام آباد غرب که در روز چهارشنبه ۱۱ تیر توسط نیروهای اطلاعات سپاه کرمانشاه بازداشت شده بود به زندان دیزل آباد منتقل شد .

رضا رمضانی پرورش دهنده اسب است که به دلیل لایوی در صفحه اینستاگرامیش بازداشت شده و قاضی با آزادی موقت او با تودیع وثیقه مخالفت کرده است.

رضا رمضانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار