گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

۲ سال زندان برای شکیبا شاکرحسینی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری موکلش شکیبا شاکرحسینی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گفته‌ی امیر رئیسیان صدور این حکم به دلیل شرکت موکلش در تجمع ایرانیان لندن در حمایت از برجام که در سال ۹۴ برگزار شده بود است.

براساس حکم دادگاه، این تجمع «مراسمی ضدامنیتی» تلقی و حضور خانم شاکر حسینی در آن «اجتماع و تبانی با افراد معاند» خوانده شده . لازم به ذکر است که شکیبا شاکرحسینی، شهروند ایرانی ساکن لندن، هم اکنون در ایران حضور داشته و با قرار وثیقه آزاد است.

شکیبا شاکر حسینی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند