گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

آزادی عمر خاکزاد با تودیع قرار وثیقه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – روز ۸ مرداد ۹۹، عمر خاکزاد ساکن پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شد.

عمر خاکزاد در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹، به اتهام «همکاری با احزاب مخالف نظام» توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه ارومیه منتقل شده بود، نهایتا در تاریخ ۲۲ تیرماه به زندان نقده منتقل گردید.

آزادی زندانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار