گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

آزادی مرضیه فارسی با تودیع قرار وثیقه

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – طی روزهای گذشته، مرضیه فارسی، فعال سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

مرضیه فارسی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته و از سوی شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شد.

مرضیه فارسی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار