گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

احضار حسن کهنکی، کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به جلسه بازپرسی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – روز ۹ مرداد ۹۹، حسن کهنکی، فعال کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ ۱۲ مرداد، به جلسه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش فراخوانده شده است.

حسن کهنکی باید جهت تفهیم اتهام مبنی بر «اخلال در نظم عمومی» در دادگاه شوش حضور پیدا کند.

حسن کهنکی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند